eodra

 

PROGRAM EDUKACYJNY NA TEMAT ODRY W OPARCIU O INTERNETOWĄ PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ eODRA.pl

Program edukacyjny jest dedykowany dzieciom i młodzieży w wieku 9-18 lat. Będzie realizowany w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

Platforma edukacyjna eODRA.pl będzie stanowić kompendium wiedzy na temat Odry, w zakresie jej historii, geografii oraz środowiska przyrodniczego rzeki. Będą w niej poruszane problemy ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów wody. Dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technologii informatycznych oraz graficznych będzie to bardzo atrakcyjne w formie i przyjazne w użytkowaniu narzędzie wspierające rozwój wiedzy u dzieci i młodzieży. Zadania zamieszczone na platformie będą opracowane w taki sposób, aby rozwijać kompetencje adekwatnie do wieku i możliwości uczniów, zgodnie z nową podstawa programową.

W ramach programu odbędą się również zajęcia praktyczne realizowane w trakcie „lekcji na wodzie” podczas rejsu statkiem po Odrze. Aktywność ta umożliwi pełniejsze poznanie omówionych treści oraz bezpośredni kontakt z poznawanymi obiektami. Eksplorowanie w takiej aktywnej formie wzmocni efekt poznawczy i przełoży się nie tylko na wzrost wiedzy uczniów na temat rzeki, ale przede wszystkim zwiększy poczucie więzi i poszanowania dla Odry, jako ponadczasowego elementu miejskiego krajobrazu.

Korzystanie z Platformy eODRA.pl będzie bezpłatne zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. Platforma zostanie uruchomiona w roku szkolnym 2015/2016.

Program uzyskał poparcie i rekomendację od Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Fundacja onwater.pl >>